Fotbollssektionen

  Den nya styrelsen konstituerade sig

  Ordförande tillsammans med den nya styrelsen hade sitt första möte denna vecka. Vid det mötet delade man på ansvarsuppgifterna samt bildade olika arbetsorgan.

  Trots att många namn verkar vara nya i årets upplaga av fotbollsektionens styrelse så är det endast två personer som är helt nya. Personer som arbetar sedan tidigare i styrelsen är Kaj Grönqivst, Seppo Salo, Kim Malmberg, Niklas Busk, Patric Westerlund, Josefine Mannström, Eliisa Barman samt Tina Antin. Nya personer i styrelsen är Tove Gustafsson och Jouko Riihimäki

  Grupperna som utsågs för att arbeta med olika delområden kan även förstärkas med personer utanför styrelsen.

  Ordförande Kaj Grönqvist presenterar sig

  Följande styrelseposter besattes:
  Viceordförande Niklas Busk
  Sekreterare Tina Antin
  Kassör öppet tillsvidare
  Materialförvaltare Kim Malmberg
  Medlemsregister och familjefutis Eliisa Baarman

  Följande grupp funderar på kommunikationen:
  Kim Malmberg, sammankallare
  Patric Westerlund
  Josefin Mannström
  Tove Gustafsson

  Juniorgrupp:
  Kim Malmberg, sammankallare
  Tove Gustafsson
  Patric Westerlund
  Niklas Busk

  Översyn och utveckling av den grönvita linjen:
  Niklas Busk
  Jouko Riihimäki
  Patric Westerlund
  Kim Malmberg

  Licensansvarig Seppo Salo
  rf träningstider 
  rf herrtrean
  rf damtrean 
  rf nylandsdistrikt b
  rf bollförbundet
  rf centrumplan
  rf futisforum
  rf lagledning
  rf föräldrar
  rf julkalender