Fotbollssektionen håller årsmöte

    EIF:s fotbollssektions årsmöte hålls söndagen 3 mars 2019 kl. 14:00 i klubblokalen (Ladugårdsgatan 14, 10600 Raseborg).  Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

    I samband med årsmötet kommer sektionen också att premiera personer som inte var närvarande vid 110 års festen.

    Under mötet bjuds det på kaffe med tilltugg.

    Vi önskar alla hjärtligt välkomna!