Fotbollssektionen

  Fotbollssektionen höll årsmöte med många återval

  EIF fotbollssektion höll årsmöte torsdagen 27.2. Stadgeenliga ärenden behandlades såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och sektionens reglemente. Förutom detta valdes även ny styrelse för året 2014 och 2015.

  I turen att avgå var Peter Danielsson, Ville Orasmaa, Peter Haglund, Olavi Virranvuo, Matias Wikholm, Seppo Salo samtliga hade även meddelat att de kan ställa upp på nytt. Nyss nämnda personer återvaldes för en två års period. Övriga personer i styrelsen är inne på sitt andra år och behövde således inte väljas.

  Styrelsen med ansvarsuppgifter ser ut enligt följande för 2014

  Ordförande Stefan Haglund  
  Vice ordförande Patric Westerlund (Ansvarig yngre juniorer, Web ansvarig)
  Kassör Henrik Lahtivuori  
  Sekreterare Peter Danielsson (Hemma match ansvarig)
  Medlem Börje Blomqvist (Materialförvaltare)
  Medlem Michael Rönnblad (Evenemangs ansvarig)
  Medlem Peter Haglund (Sponsor ansvarig, Herransvarig, Ansvar äldre juniorer)
  Medlem Seppo Salo (Registrator och licensansvarig)
  Medlem Olavi Virranvuo (Damansvarig)
  Medlem Matias Wikholm  

  Här kan ni även klicka upp de olika handlingarna som presenterades på årsmötet:

  verksamhetsknapp

  verksamhetsplanknapp
  rf träningstider 
  rf herrtrean
  rf damtrean 
  rf nylandsdistrikt b
  rf bollförbundet
  rf centrumplan
  rf futisforum
  rf lagledning
  rf föräldrar
  rf julkalender