Fotbollssektionen

  Jens Mattfolk ny träningschef

  EIF kan stolt presentera en helt ny uppgift inom organisationen, träningschef

  Det två senaste åren har EIF arbetat hårt med att utveckla sig själv som förening. Man har satsat hårt på att organisera juniorverksamheten genom en formell ledningsgrupp som administrerat verksamheten.

  Under år 2016 har föreningen haft en verksamhetsledare som arbetat aktivt med att bygga upp spelautvecklingen inom EIF. Som produkter kan nämnas bland annat föreningens egna gröna linje samt utvecklingsgrupper för juniorspelarna. Förutom det har verksamhetsledaren mycket aktiv arbetat tillsammans med ledningsgruppen med övrig juniorverksamhet.

  Nu är det äntligen då dags att ta steget ut och anställa en träningschef på deltid. Träningschefen skall tillsammans med föreningens juniortränare arbeta aktivt för att förbättra fotbollstänkandet bland juniorerna. Som träningschef har man valt Jens Mattfolk som redan inlett arbetet med juniorerna via utvecklingsgrupperna.

  Jens huvuduppgift kommer att vara att delta aktivt i juniortränarnas arbete. Fungera som en stödperson samt vägledare för nya samt gamla tränare. Under 2017 kommer det att hållas regelbundna tränarträffar som Jens håller, innehållet vid träffarna kommer varje gång vara olika.

  Junioransvarig Patric Westerlund konstaterar att, äntligen får vi vår egna träningschef. En person som kan ge det stöd våra juniortränare har begärt efter i så många år. Vi hade stor hjälp av Peter Haglund som verksamhetsledare då han byggde upp träningslinjen tillsammans med tränarna, men nu har vi då en kunnig person som kan fungera som tutor åt alla våra tränare.
  rf träningstider 
  rf herrtrean
  rf damtrean 
  rf nylandsdistrikt b
  rf bollförbundet
  rf centrumplan
  rf futisforum
  rf lagledning
  rf föräldrar
  rf julkalender