Fotbollssektionen
merainformation2019 anmäldighär2019
information2019 anmaldighar2019b
  • Juniorer
  • Aktuellt
  • Familjefotboll för 2-5 åriga barn med föräldrar

Familjefotboll för 2-5 åriga barn med föräldrar

EIF är med i Bollförbundets nya konsept, familjefotboll. EIF arrangerar den första perioden i september-november 2017.

Deltagaravgift per familj (flera barn kan delta): 60 EUR (12 gånger).

I priset ingår träningar, försäkring (för barnen inte för vuxna) och en boll för varje barn (strl 3, samma som juniorträningarna börjar med).

 Tid: Lördagar 2.9.-25.11.2017 (inte 4.11.) kl. 13.00-13.45.
Plats: Gymnastiksalen i Hakarinteen koulu, Ekenäs

 Familjefotboll består av rolig fotis genom att leka och spela tillsammans med sin förälder och andra barn.
Som ledare/tränare fungerar vuxna som är med i EIF:s verksamhet.
Vi sänder mera info om familjefotisen per e-post till de som anmält sig.

Deltagarna skall ha med följande:
- lämpliga kläder och skor (vi är i gymsal)
- vattenflaska
- fotboll som varje barn får den första gången 2.9.

anmaldighar

information