Flickor - 06-07

Spelregler


Dessa spelregler följer vi som spelar fotboll i EIF/F06-07, våra tränare och våra föräldrar.

Flickorna 06-07

·         Vi tränar bara när vi är friska och mår bra.

·         Till träningar och matcher kommer vi i tid.

·         Vi klär oss på rätt sätt och har med oss boll och vattenflaska.

·         Vi tar bra hand om vår spelskjorta, boll och annan fotbollsutrustning, både vid träningar och matcher. Vi skräpar inte ner.

·         Vi har ett bra humör och tar hand om varandra.

Vi beter oss på följande vis:

·         Vi är snälla med varandra och kommer överrens. Vi uppmuntrar och tröstar varandra.

·         Vi är sportsliga, vilket betyder att vi är trevliga mot motståndare och domare, både vid förlust och vid vinst. Vi följer alltid reglerna.

·         Vi kämpar och gör vårt bästa. Vi vet att vi ibland vinner och ibland förlorar. Vi är alltid stolta över oss själva och våra lagkamrater.

·         Vi väntar på vår tur och tar hänsyn till våra lagkamrater och andra som tränar.

·         Vi använder ett bra språk, då vi pratar till lagkamrater, tränare, domare och motståndare.

·         Vi lyssnar på våra tränare, domare och andra vuxna.

·         Vi ber en vuxen om hjälp om det är något vi funderar över, samt berättar om någon i laget mår dåligt eller är ledsen.

·         Vi förstår att tränaren är rättvisa och att de vill vårt bästa.

När vi inte tränar fotboll

·         Vi äter bra och sover tillräckligt mycket.

·         Vi tar hand om vårt skolarbete.

·         Vi rör på oss varje dag på många olika sätt.

·         Om vi vill, har vi i flera olika hobbyn.

Vi som föräldrar:

·         Vi förbinder oss att följa gemensamma överenskommelser

·         Vi uppmuntrar och stöder barnet på alla sätt.

·         Vi respekterar föreningskamraterna, medtävlarna, tränaren, de andra föräldrarna och tävlingsfunktionärerna.

·         Vi kritiserar och ifrågasätter inte och pratar inte vuxensaker i barnens närvaro. Och vi föregår med gott exempel, oberoende av om det handlar om uppförande eller lämpliga levnadsvanor för en idrottare.

·         Vi ansvara över våra barn och ser till att de har rätt klädsel och att de kommer i tid till träningar och matcher, samt när dessa är slut.

·         Vi stöder, inspirerar och uppmuntrar – vi jämför inte och vi visar inte om vi är besvikna.

·         Vi hjälper till inom föreningen och har förståelse för varandra inom föreningen.

·         Vi skriker inte, röker inte och dricker inte alkohol vid idrottsplanen eller på matcher.

·         Vi håller kontaktuppgifterna till lagledningen uppdaterade. Följer med på lagets kommunikationskanaler och är aktiv.

·         Vi kommer ihåg att barnen gör sitt bästa - de försöker, misslyckas och lär – vi gör fotboll och idrott till en positiv upplevelse.

Föräldrar och matcher:

·         Vi är med som support och stöd för barnen och laget.

·         Vi respekterar tränare, domare och motståndare - Låter tränarna sköta instruerandet och domarna dömandet. Ger uppmuntran, inte instruktioner från sidan!

·         Vi nedvärderar inte barnens spel, utan ger istället positiv feedback – vi peppar och vi hejar.

·         Vi som föräldrar är även sportsliga, vilket betyder att vi använder ett bra språk, vi tar hänsyn till varandra och vi gör matcherna/turneringar till ett bra minne för barnen.

·         Vi ser till att barnen äter och dricker tillräckligt så att de orkar spela, samt hjälper dem att hålla ordning på sina saker.

·         Vid förhinder att delta som förälder vid match, ”utses” en annan vuxen/ansvarig. Tränaren är endast ansvarig för barnen vid uppvärmning och under match.HÖRNSTENARNA FÖR BARNETS IDROTTSHOBBY ÄR GLÄDJE, FRIVILLIGHET OCH MÅNGSIDIGHET.