EIF 2.0 – organisationen som ska föra EIF till Ligan

  Reformarbetet i EIF Ab fortsätter. På försommaren 2019 inleddes utvecklingsinitiativet, som i folkmun kallats Lådleken, med ett centralt syfte att reda upp ekonomin och professionalisera organisationen och ledarskapet bakom EIFs herrlag. Fram tills idag har fokus varit på att ’sätta det vardagliga i skick’ via bl.a. de 6 st. frivilliga arbetsgrupper med respektive ansvarsområden och utvecklingsuppdrag, som då startades. Nu är det dags att ta nästa steg.

  Tack vare arbetsgruppernas idoga arbete börjar det operativa läget inom EIF gradvis stabiliseras och fokus kan nu flyttas från att ’städa’ till att ’bygga’. All energi går inte längre åt till att hålla näsan ovanför ytan utan i takt med att trovärdigheten gradvis ökar, vågar man nu i EIF med tillförsikt börja sikta framåt och uppåt. Ett steg i detta är den nyligen lanserade ambitionen att EIF vill efter säsong 2021 avancera till Ligan, den högsta nivån i nationell fotboll.

  Förutom en framgångsrik spelartrupp är kärnan till framgång i Ligan att EIF som organisationen jobbar professionellt och därmed kan skapa och upprätthålla de verksamhetsförutsättningar spel på toppnivå kräver. På samma sätt som spelartruppen måste växa och utvecklas, måste organisationen, arbetssätten och ledarskapet ta rediga kliv framåt. Därför byggs EIFs verksamhetsmodell om från grunden och nya krafter tas in på centrala poster, så att rätta personer kan placeras på rätta positioner.

  Komponent 1: Från Manager till Sportchef

  I och med att Kisen Olander valde att stiga ner från Manager-rollen efter säsong 2020, omarbetas den till rollen av ’Sportchef’, kommer att innehas av Peter Haglund. Sportchefen kommer att tillsammans med tränaren att ha ett helhetsansvar för att bygga ett vinnande lag för EIF genom fokus på spelaranskaffningar, träningsförhållanden, spelarvälmående samt spelarutveckling, inklusive spelarstegen för juniorspelare till representationslaget och det samarbetet det förutsätter med EIF Akademin. Kisen kommer att fortsätta vara engagerad i utvecklingen via aktivt medlemskap i gruppen för Spelarutveckling.

  Komponent 2: VD-rollen avskaffas och omfördelas

  VD-rollen, så som den tidigare varit, avskaffas och VD-uppgifterna flyttas över till den nya styrelsen, där VD-rollen kommer att innehas av Niclas Lindgren. I praktiken innebär det att det alla bolags- och verksamhetsrelaterade ärenden och utvecklingen av dessa i framtiden sköts av VDn och alla lag- och spel-relaterade ärenden och utveckling av dessa sköts av Sportchefen.

  Komponent 3: Ny styrelse med externa medlemmar

  Styrelseverksamheten i version 1.0 av EIF var så gott som obefintlig och p.g.a. det ekonomiska och organisatoriska läge EIF befann sig var det nästintill omöjligt att få externa personer att stiga in i styrelsen och ta det juridiska ansvar det innebär. Men efter knappa två år av enträget städarbete befinner sig EIF nu i ett läge som är diametralt motsatt och även detta blir möjligt.

  EIF Ab’s bolagsstämma beslöt på sitt möte fredagen den 27.11 att styrelsen för EIF 2.0 består, i stället för tidigare 3 personer, av 7 personer, där 3 de tre originalmedlemmarna fortsätter (Peter Haglund, Peter Danielsson, Ville Orasmaa) och dessa får extern men ’lokal’ förstärkning i form Kari Ahlström (ordförande), Carl-Johan Lindfors, Thomas Virranvuo och Niclas Lindgren.

  EIF ab gruppbild
  EIF’s nya styrelse, dom ’Gröna Kulorna’

  • Kari har omfattande erfarenhet av direktörsbefattningar inom bil- och finansbranschen och är också LokalTapiola Sydkustens förvaltningsråds ordförande
  • Carl-Johan (Calle) jobbar som Vice-President för CGI (ett globalt IT-bolag med > 70.000 anställda) och har omfattande erfarenhet från sponsorering inom topp-idrott
  • Thomas är köpman i Ekenäs med ansvar för båda K-Supermarket i stan och med ett aktivt engagemang i EIFs verksamhet de senaste 20 åren
  • Niclas (Nicke) är företagare, VD och strategisk verksamhetsutvecklingskonsult med 25 års erfarenhet att städa och bygga organisationer runt om på jorden

  Den nya styrelsen är alla bosatta i Ekenäs, och, så som alla andra utanför själva laget, jobbar även den nya styrelsen ideellt för EIF utan ekonomisk kompensation.

  Komponent 4: Lådleken går från 6 grupper till 5

  De 6 arbetsgrupperna, som bedrivit utvecklingsarbetet med EIF såhär långt, har varit grupper bestående av frivilliga grön-vita själar. Grupperna har inte haft en formell status utan de har varit självdrivande, men koordinerats via gemensamma möten. Många saker har fungerat fantastiskt bra och utan dessa gruppers hängivna engagemang skulle EIF aldrig vara där man är idag. Men nu är det dags för grupperna att också ta ett steg framåt.

  EIF ab sammansättning

  För det första stärks grupperna och gruppernas mandat via det att varje grupp kommer att ledas av en styrelsemedlem, som ansvarar för att gruppen får det formella stöd dess arbete kräver samt att styrelsen hålls underrättad om vad som görs och kommer att göras. Därtill, i varje grupp har den ansvariga styrelsemedlemmen som sitt likvärdiga ’stridspar’ en person från gruppen, med uppdraget att tillsammans operativt leda och utveckla gruppens arbete.

  Stridsparen är:

  • Spelarutveckling: Peter Haglund - Johan Estlander
  • Evenemang och matcher: Nicke Lindgren - Oscar Holmström
  • Sponsorer och partnerskap: Calle Lindfors - Kalis Sevon
  • Media och synlighet: Nicke Lindgren - Lotta Rehnman
  • Ekonomi och förvaltning: Kari Ahlström - Lotta Gottberg

  Grupperna, så som alla andra, jobbar ideellt och har alltid dörrarna öppna för nya intresserade västnylänningar, som på något sätt via sin kompetens och sin tid skulle vilja dra sitt strå till stacken för toppfotbollen i regionen. Alla är välkomna, så det är bara att ta kontakt och komma med! Snabbast går det genom att kontakta vem som helst som redan är engagerad eller Nicke på 040-9000480/Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..