Fotboll:Herrlaget
  • Aktuellt
  • Haglund-Lindgren tandempar: ”Ett bra EIF kan bli bättre”

Haglund-Lindgren tandempar: ”Ett bra EIF kan bli bättre”

Ett redan bra skött Ekenäs IF kan bara bli bättre. Det här understryker EIF/ab:s nya tandempar: Peter Haglund och Niclas Lindgren.

Haglund har från början varit med byggt upp Ekenäs IF, senare EIF/ab. Och har i flera år haft rollen som både vd och manager. Nu spjälker man på dessa två roller. Haglund blir sportchef med ansvar för allt det sportsliga.

Lindgren blir bolagets nye vd, och sköter helt den övriga verksamheten runt laget, inklusive det ekonomiska och det administrativa i själva bolaget.

Båda försäkrar redan här att det inte kommer att bli någon konflikt mellan sportchefen och vd:n. Rollerna är väldigt klart definierade från början.

- Eftersom Lindgren är bra att på sköta helt andra uppgifter än lagbygget och spelarkontrakt, skall han sköta det medan jag gör det jag är bra på, säger Haglund. Och nu när EIF strävar efter stiga till landets högsta fotbollsserie måste det finnas fokus och resurser på laget och spelarutveckling. Det är det vi uppnår med denna nya rollfördelning.

- Det här är så solklart som det bara kan vara, instämmer Lindgren. Jag är helt enkelt inte insatt i fotbollens abc, så för mig är det helt omöjligt att klara av det Haglund gör. Men att bygga och leda organisationer, det kan jag. Det är helt enkelt fråga om olika men varandra väl kompletterande kompetenser.

- När vi för snart två år sedan började med det förändringsarbete inom EIF som i folkmun kallades för Lådleken, byggde den på tanken om att i EIF:s kommande organisation borde alla ha sådana roller där vars och ens personliga styrkor kommer fram och till nytta. Det skapar välmående och motivation. Det är helt enkelt den principen vi tillämpar även i denna nya rollfördelning, tillägger Lindgren.

- Det är precis som om jag fått en injektionsspruta. Jag är mer motiverade än vad jag varit de senaste åren. Jag vet att EIF är i goda händer. Och kan bara bli bättre, säger Haglund.

Som ett konkret exempel på arbetsfördelningen mellan sportchefen och vd:n kan vi ta lagbygget för 2021, säger Lindgren.

- En vd:s viktigaste uppgift är att skapa förutsättningar för övriga i organisationen att lyckas. Om Haglund mot förmodan skulle misslyckas med lagbygget finns det två speglar att titta i. Dels min egen, där jag måste ställa mig frågan har jag som vd misslyckats med att skapa de förutsättningar Haglund och de båda tränarna behöver för att skapa ett vinnande lag?

- Och om förutsättningarna funnits, då är det dags för Haglund att ställa framför sin egen spegel. Mot den här bakgrunden kan det inte bli någon konflikt eftersom vi helt enkelt måste jobba friktionsfritt ihop. Jag skall inte blanda mig i lagbygget och Haglund skall inte blanda sig i mitt uppdrag.

Just nu ser läget med lagbygget lysande ut. Sportchefen säger att han utan vidare har fått de resurser han behöver. Han har tillsammans med vd:n och styrelsen gjort upp en spelarbudget, som han skall hålla sig till. Och inom ramen för budgeten har Haglund fullt ansvar.

- Jag har tack vare att jag är med i styrelsen också ett ekonomiskt ansvar. Jag förstår bättre än en utomstående skulle göra om styrelsen säger nej. Nu har vi inte pengar. Eller nu har vi det, och då kör vi vidare. Tillsammans med styrelsen har vi redan diskuterat några saker som är utanför budgeten och skall ytterligare göra det. Jag ser bara det här som att vi genom att hela tiden sparra med varandra tillsammans blir starkare och starkare, säger Haglund.

- Det här ett bra exempel på arbetsfördelning. Det finns två spår. En vd eller styrelsen kan inte bara sådär göra en spelarbudget. Den måste ju bygga på en stor kunskap om vilka spelare som finns på marknaden och vilka som behövs. Sedan tillsammans måste man besluta om slutsumman och då kommer ju mandatet från organisationen. Så här är spelreglerna, säger Lindgren.

Niclas Lindgren kom med för ett par år tillbaka. Då hade han aldrig ens tänkt tanken att han någon gång kunde bli vd för laget bakom laget.

- Men nu har utvecklingen gått i den positiva riktning den har, är omöjligt för Haglund att göra allt själv och fortsätta i den dubbla roll han tidigare hade. Bolaget var tvunget att göra någonting. Och då beslöt styrelsen att dela på Haglunds jobb, säger Lindgren.

Haglund kan helt koncentrera sig på helheten kring laget. Han vill förbättra många olika detaljer, som ger spelarna bästa tänkbara träningsmöjligheter.

- Gymmet i klubbutrymme skall förnyas. Det är många till saker som måste förbättras. Jag är motiverad. En oerhört viktig detalj är också att jag har haft tid att förhandla med spelarna. Det har jag kunnat göra i lugn och ro. Och efter årsskiftet lättar läget ytterligare, säger Haglund.

Lindgren säger att när han kom med i rullorna var detta tänkt som ett tre års projekt, och han säger det fortfarande. Men tillägger snabbt att nu kanske han måste tänka om.

- Hela mitt snart 25 år långa professionella liv som strategisk verksamhetsutvecklingskonsult och vd har alla jobb gått ut på projekt. Det finns ingenting annat än bara projekt. Det måste alltså alltid finnas en början och ett slut. Det må sedan handla om att bygga egna bolag eller andras, så måste det alltid finnas en exit idé, säger Lindgren.

Han säger att det är enda sättet att få ett konkret och ett ambitiöst mål till stånd är att sätta en ribba och en tidsram. Och så var också det här projektet tänkt för honom. EIF till Veikkausliiga på tre år.

- Men nu när jag tackat ja till vd-posten är läget lite annat.

- Poängen är den att om någon för två år sedan hade frågat om jag ville bli vd för laget bakom laget hade svaret av en enkel orsak varit: NEJ.

- EIF är för oredigt och för riskabelt för att ta det juridiska ansvar en vd roll innebär. Men nu, efter två års idogt städande och utvecklande, är läget i EIF faktiskt sådant att man som extern vågar stiga in och axla även en sådan här roll.

- Många tror att vd-titeln är glorifierande. Men med den erfarenhet jag har från hela tjugohundratalet går jobbet till 80 procent ut på att städa upp efter vad andra har skapat. Och det är ingen direkt trevlig uppgift, säger Lindgren.

Han påpekar att vd-rollen, utöver det juridiska ansvaret aktiebolagslagen påför, medför rollen mer än något annat ett socialt och mentalt ansvar. Det ansvaret omfattar ett helhetsansvar för de värderingar organisationen jobbar med och, utgående från det, hur den syns, hörs och upplevs av sina medlemmar och av sin omgivning. Och därför måste man ta uppgiften på fullaste allvar. Lindgren är mån om att EIF-bilden ute i bygden är positiv.

- Om jag har EIF:s gröna rock på mig och går ut på stan kan jag inte uttrycka mig hur som helst. Det finns alltid någon som bygger en brygga till EIF, vare sig jag uttryckte mig som privatperson eller i egenskap av EIF:s vd.

EIF/ab hade före den senaste bolagsstämman en styrelse på tre personer. På bolagsstämman beslutade man om att öka styrelseplatserna till sju.

- Här finns flera aspekter. Men den viktigaste är att vi plockar in mera kompetens på för utveckling av för oss centrala områden. Ett fungerande styrelsearbete är strategiskt och profilmässigt viktigt. Och när de tre personerna som utgjorde styrelsen tidigare också hade en massa operativa åligganden, blev styrelsearbetet lidande. Det var det som med bolagsstämmans beslut nu blev åtgärdat, säger Lindgren.

Haglund säger att han som sportchef och Lindgren som vd inte jobbar mot varandra. Ingen ser till vem som är över den andre. Utan parallellt.

- Det är det viktigaste i vårt jobb.

- EIF är en liten organisation med en liten budget. Vi har ingen hierarki. Det är ingen ide att börja glänsa med titlarna, vd eller sportchef. Vi ser oss och våra roller som jämlika delar i ett nätverk av grönvita själar, som jobbar ideellt för EIFs framgång och vi alla får vår belöning endast och enbart i form av ett vinnande lag på den gröna gräsmattan. Det är nyckeln till framgång för laget bakom laget och de är så vi tänker uppnå våra ambitiösa mål.

Så trampar EIF:s nya tandempar vidare…

Ducca Nyman