Innebandy

Nytt förtroende för styrelsen

Eif Innebandy höll årsmöte 31.1.2011
Styrelsen omvaldes, nu för två (2) år 2011 - 2012 p.g.a. ändringen av verksamhetsperiod.
Till ordförande Frank Grandell, viceordförande Magnus Henriksson, kassör Roger Lindqvist, sekreterare Rune Westerlund. Ordinarie styrelsemedlemmar Tommi lundsten och Johan Pihlström samt suppleanterna Tomi Holm och Magnus Nordström.

Sponsorer

innebandy aktia  innebandy elektromarketing  innebandy Fiberhem innebandy gigantti  innebandy nordea  innebandy visma