Innebandy

Styrelsen för perioden 2019 och 2020

Här är den nyvalda innebandystyrelsen för perioden 2019 och 2020:

Ordförande:          Frank Grandell
Viceordförande:   Tommi Lundsten
Sekreterare:         Alexandra Ekholm
Kassör:                  Roger Lindqvist
Medlemmar:        Pamela Lundström, Jimmy Rajalin
Suppleanter:        Denise Danielsson, Jens Kewin

Sponsorer

innebandy aktia  innebandy elektromarketing  innebandy Fiberhem innebandy gigantti  innebandy nordea  innebandy visma