Ekenäs IF
  • Aktuellt

Ekenäs IF hedrar minnet av sin hedersmedlem Bruno Holmroos

Nekrolog publicerad tisdagen den 13 december 2011 i tidningen Västra Nyland.

Bruno Holmroos

bruno coventry svartvitBruno Holmroos vid VM-tävlingarna i maraton i Coventry, England år 1976.Den 5 december 2011 avled överfältväbeln i a. Bruno Holmroos bruten av en svår sjukdom. Han skulle ha fyllt 79 år inkommande nyårsafton.
Därmed har en av Ekenäs och Ekenäs Idrottsförenings mest framgångsrika idrottsmän brutit målsnöret en sista gång. Trots att han inledde sin karriär som långdistanslöpare rätt sent, vid 24 års ålder, skördade han stora framgångar långt in på ålderns höst.

ETT SEXTIOTAL distriktsmästerskap, elva SFI-mästerskap, tolv SFI-rekord, en tredje plats i FM-maraton samt andra plats i FM-terräng är imponerande. Till detta kan ännu läggas åtminstone sju landslagsuppdrag på 25.000 m och maraton. Han missade dock tyvärr på grund av skada högst antagligen en OS-plats 1964.
Vid uppnådd oldboys- och veteranålder fortsatte han att rada upp framgångar på löpande band. Det blev sammanlagt trettiosex finländska, tre nordiska och ett europeiskt mästerskap, kryddat med guld- och silvermedaljer i VM.

Läs mer

Ekenäs Idrottsförening har lanserat en ny hemsida

Eif har idag publicerat sin nya hemsida, målsättningen med hemsidan är att skapa ett gemensamt forum för samtliga sektioner och för samtliga lag inom de olika sektionerna.

Varje sektion ansvarar för sin egen del och väljer själv om de önskar publicera informationen också på huvudsidan.

Informationen på hemsidan skall befrämja verksamheten för oss alla, både inom föreningen, men också utåt mot både intressenter och deltagare till olika matcher och evenemang som ordnas. Hemsidan skall vara levande, och idag när den publiceras så har vi en bra plattform och grund, som vi alla kan fortsätta att arbeta ifrån.

Dennis Barman, ordf

Artikel i VN 26 mars, 2011

Text: Thomas Sundström (VN)

Hallhyror försvårar idrottsföreningarnas verksamhet

UTMANING FÖR EIF
Raseborgs stads beslut att uppbära hallhyror av stadens idrottsföreningar är en utmaning för föreningarna. För Ekenäs IF:s del handlar det om en stor ekonomisk utgift i förhållande till det bidrag som föreningen erhåller. Staden uppbär hallhyra av en idrottsförening om en enda användare i gruppen har fyllt 17 år, vilket från år 2011 höjts till 19 år. Samtidigt har stadens bidrag till EIF minskat.
- den fråga som jag vill diskutera är vilken nytta har staden av det arbete som föreningarna gör. Om staden är inne på den linjen att de debiterar plan- och hallhyror för att täcka sina kostnader då bör de också ta i beaktande i sitt bidrag, samhällsnyttan och det reklamvärde Raseborg, som region har tack vare sina stora och välkända idrottsföreningar.

Ekenäs IF fördelar sitt verkamhetsbidrag mellan sektionerna i förhållande till antalet medlemmar, t.ex. fotbollssektionens bidrag äts i princip upp i sin helhet av debiterade plan- och hallhyror. Fotbollssektionen har 17 lag med 338 aktiva medlemmar, de spelar 126 hemmamatcher per säsong, för vilka vi också betalar en avgift för oavsett ålder. Ta ytterligare i beaktande reklamvärdet av våra bortamatcher som gör att Raseborg syns ytterom sina kommungränser. Idrottsföreningarnas marknadsföring av staden Raseborg är alltså gratis, och då har vi inte ännu tagit i beaktande samhällsnyttan vad inbesparingen är med en sund själ i en frisk kropp, som också Raseborg flaggar för, inte heller hur mycket pengar som våra gästande lag hämtar med sig till regionen, konstaterar Dennis Barman som omvaldes till EIF:s centralstyrelses ordförande vid föreningens 105:e årsmöte.

Nu hoppas Barman att man kan påverka de beslutande att tänka om i frågan.
– Det här gäller förstås inte bara oss, utan alla idrottsföreningar som aktiva idrottare. Min tanke är att vi skall kontakta stadens övriga idrottsföreningar för att diskutera den här frågan och se hur vi kan gå vidare, säger Dennis Barman. Skall vi vara en attraktiv kommun, så måste vi dels marknadsföras, vad är bättre marknadsföring än framgångsrika idrottare, samt värna om den gemenskap som finns i idrottsföreningarna och den vi anda som skapas i regionen tack vare föreningsarbetet.

Omval
Vid EIF:s årsmöte var styrelsevalet enhälligt. Dennis Barman fortsätter som ordförande och Kaj-Erik Nöjd som viceordförande. Sekreterare är Kurt Sjöblom, kassör Roger Lindqvist och materialförvaltare Svante Eklund. Suppleanter är Clas Thurén och Roald von Schoultz.
I styrelsen ingår också de olika sektionsordförandena; Stefan Haglund (fotboll), Thomas Sjöström (friidrott), Krister Immonen (handboll), Jan-Mikael Uusikylä (disgolf) och Frank Grandell (innebandy).
TIll verksamhetsgranskare valdes Berndt-Johan Lundström och Bengt Wikberg. Till suppleant valdes Ulf Sjöblom.
Mötet godkände även årsberättelsen, fastställde bokslutet och beviljade enhälligt ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. Verksamhetsplanen och budgeten för år 2011 godkändes likaså.

Två hedersmedlemmar
Årsmötet beslöt enhälligt att välja två nya hedersedlemmar. Föreningens mångåriga ordförande Ralf Gahnström blev hedersmedlem nr 37 och mångåriga sekreteraren Vide Sjöholm hedersmedlem nr 38.
Vid årsmötet förrättades även premieringar. Dennis Barman (discgolf) och Christian Barman (discgolf) erhöll båda prestationsmärket i guld, medan Jan Nyström i handboll, samt fotbollens Seppo Salo, Olavi Virranvuo, Bo Koschinski samt Ulf Eriksson erhöll föreningens förtjänsttecken i guld.

Två nya hedersmedlemmar

I samband med årsmötet valdes två nya hedersedlemmar. Föreningens mångåriga ordförande Ralf Gahnström blev hedersmedlem nr 37 och mångåriga sekreteraren Vide Sjöholm hedersmedlem nr 38.

EIF:s förklaring till vår omprövningsbegäran

Bästa EIF:re

Omprövningsbegäran / Stadens verksamhetsbidrag
Ekenäs IF har besvärat sig över det beslut som bildningsnämndens sektion för idrott och hälsomotion fattat 27.4.2011.

Bakgrund
Efter att beslutet hade gjorts, frågade jag idrottssekreteraren vilka grunder Raseborgs stad har haft när de har kommit fram till att EIF skall erhålla 9.000 €. Jag frågade också hur våra olika sektioners, (fotboll, handboll, innebandy och discgolf), verksamhet har påverkat bidragets storlek.

Läs mer

  • 1
  • 2