Ekenäs IF
  • Premieringar

Premieringar

Fodringar för föreningens märken, godkända på styrelsemöte 11.2.2013

Premieringar
Åt förtjänta medlemmar delar föreningen ut prestations- och förtjänstmärken, vilka förekommer i brons, silver och guld. De två förstnämda delas ut varje år på EIF Centralstyrelses årsmöte.
Det sistnämda varje jubileumsår d.v.s vart femte år på EIF Centalstyrelses årsmöte.
Förutsättningen är att man har fyllt 18 år då man erhåller märket.
Man kan dock förtjäna in sitt märke som junior.
Sektionsstyrelsen föreslår kandidaterna för Centralstyrelsen som efter noggrann prövning avgör åt vem märkena skall utdelas.
Centarstyrelsen kan  i särskilda fall på eget initiativ utdela märken av olika valörer.

Stadgar för föreningens prestations- samt förtjänstmärken.

Prestation:
Brons:
3 års aktiv medverkan i ett representationslag eller aktiv individuell medverkan.

Silver:
5 års aktiv medverkan i ett representationslag eller aktiv individuell medverkan.

Guld:
10 års aktiv medverkan i ett representationslag eller aktiv individuell medverkan.

Förtjänst:
Brons:
3 års förtjänstfull medverkan i föreningen.

Silver:
5 års förtjänstfull medverkan i föreningen.

Guld:
10 års förtjänstfull medverkan i föreningen samt handhaft ledar- eller annat specialuppdrag.