Ekenäs IF

Ragnar Högström

ragnarRagnar HögströmHedersmedlemmen Ragnar Högström har avlidit. Han lämnade oss den 21.7, 69 år gammal.

Ragnar var en eldsjäl inom friidrottssektionen där han i många år var aktiv både på och utanför sportplanen. Han friidrottade själv som ung inom IF Bromarfpojkarna, idkade ett mångsidigt grenurval. Han kom med i EIF:s friidrottssektions verksamhet i och med att hans son började friidrotta i början på 1970-talet och blev småningom ansvarig knattetränare, en syssla som han skötte under många år. Han gick ett antal tränarutbildningar arrangerade av Svenska Finlands Idrottsförbund (SFI).
Han blev också ganska snart invald i friidrottssektionens styrelse, först som styrelsemedlem, sedan som sekreterare åren 1976-1987. Vidare blev han också invald i EIF:s centralstyrelse, där han fungerade som materialförvaltare åren 1971 - 1989. Åren 1988-1989 fungerade han igen som styrelsemedlem i friidrottssektionen ända tills han valdes till ordförande år 1990. Detta uppdrag skötte han t.o.m. år 1997. Samtidigt var han också medlem av centralstyrelsen.
Han hade också förtroendeuppdrag utanför föreningen. Åren 1989 - 1995 fungerade Ragnar som ordförande för Västra Kretsens friidrottsråd och ännu som styrelsemedlem i Västra Kretsen åren 1996 - 2003. Han tilldelades Västra Kretsens förtjänstkors.
Han fungerade samtidigt med förtroendeuppdragen som tränare, först för knattar och senare för ungdomar, fram till åren 1985 - 1986. Detta innebar att så gott som all fritid under speciellt 1970- och 1980-talen tillbringades i friidrottens tecken. Tusentals timmar på sportplaner och i träningshallar runt om i Svenskfinland och dessutom hundratals timmar på olika möten.

År 2008 kallades han till hedersmedlem i EIF.

Det stora intresset förutom idrotten var naturen och all ledig tid tillbringade han helst på stugan i Bromarf.
Han insjuknade för några år sedan och efter ett antal behandlingar såg det lovande ut och Ragnar friskförklarades, för att sedan på nytt få tråkiga besked för ca ett år sedan. Denna gång fanns ingen hjälp att få och under våren 2014 blev läget snabbt sämre. Passerade den sista mållinjen på kvällen den 21.7.

Vi minns den sympatiske Ragnar som en energisk och ansvarsfull ledare som ställde upp i vått och torrt och framstod som ett föredöme för oss alla föreningsmänniskor.

Roger Lindqvist