Ekenäs IF

Yngve ”Ynna” Holmberg

ynna holmbergYngve ”Ynna” Holmberg.Den 21 april 2014 nåddes Ekenäs IF av sorgebudet att hedersmedlemmen Yngve ”Ynna” Holmberg avlidit 99 år gammal.

Redan så tidigt som år 1928 skrev han in sig i föreningen. Han fungerade bl.a. som Ekenäs IF:s centralstyrelses viceordförande under 1960-talet.  Dessutom var han boxningssektionens ordförande 1948 samt åren 1951 till nedläggningen av sektionen 1963. Till Ekenäs IF:s 20:e hedersmedlem valdes han år 1964.

Då boxningssektionen bildades år 1930 var det naturligt att han anslöt sig med själ och hjärta. Han ansågs vara en lovande och teknisk boxare som hade framtiden för sig. Men kriget kom emellan och han sårades så illa att hans karriär i ringen var över. Hans arbete inom sektionen fortsatte dock därefter som långvarig tränare, domare och ledare.

Boxningssektionen med 40-talet ivriga utövare skördade stora framgångar och var en av landets mest framgångsrika klubbar under 1930-, 1940- och 1950-talet med ett otal finländska mästare som bl.a. Erik Holmberg, Oiva Purho, Hilding Boström och Karl-Johan Lindqvist.


boxningsarsmote smallBoxningssektionens årsmöte 1956.Yngve Holmberg fungerade bl.a. som ledare för den första gruppen av ekenäsidrottare som efter kriget gästade utlandet. Den dåtida vänorten Ystad samt Göteborg fick då besök av en grupp boxare som med framgång representerade de grönvita Ekenäs IF-färgerna. Då Ekenäs IF arrangerade boxnings-FM år 1948 drog Yngve Holmberg som sektionens ordförande ett av de tyngsta lassen. Ett arrangemang som ansågs lyckat och samlade mycket publik.

Yngve Holmberg var en mycket uppskattad gestalt i de grönvita idrottskretsarna och ställde alltid upp på möten och sammankomster fram till de allra sista åren. Han var en trevlig samtalspartner som villigt delade med sig minnen från föreningens fornstora dagar, något som bl.a. undertecknad fick ta del av. Ekenäs IF:s grand old man Yngve ”Ynna” Holmberg är om någon en förebild för oss föreningsmänniskor. En sak som både Ekenäs IF:are och Ekenäs FBK:are med säkerhet skriver under.

Bo Roms