Innebandy

Verksamhetsberättelser

EIF Innebandy-SEKTIONS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

1 ALLMÄNT
Verksamhetsåret 2012, det 19:e verksamhetsåret.

2 STYRELSE
EIF Innebandy-sektions styrelse har under år 2012 sammanträtt 3 gånger. Mötesdelta-gandet har varit normalt, i medeltal har det varit närvarande 5 medlemmar vid varje möte.

Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande Frank Grandell
Viceordförande Magnus Henriksson
Sekreterare Rune Westerlund
Kassör Roger Lindqvist
Medlem Tommi Lundsten
Medlem Johan Pihlström
Suppleant Tomi Holm
Suppleant Magnus Nordström

3 EKONOMI
Ekonomiskt så har vi kämpat med samma problem som under tidigare säsonger. Vi har inte heller under denna säsong lyckats skaffa oss någon buffert för eventuella oförutsedda utgifter. Vi har levt så att säga från hand till mun men vi har klarat oss. Försäljningen av rinkreklam kom inte heller denna säsong igång. P.g.a detta så har vi finansierat vår verksamhet till största delen med deltagaravgifter.

4 VERKSAMHET
Efter att säsongen 2012 spelats slut så kunde vi konstatera att vi blev kvar i div.6. Spelet haltade lite efter julpausen och kom aldrig riktigt igång på vårsäsongen. Under våren närmare bestämt 07.04.2012 dvs. påsklördagen arrange-rade vi den traditionella påskturneringen. Vi hade även denna gång 12 lag med. Arrangemangen går redan på rutin så allting klaffade. Turneringen är viktig för medelanskaffningen. Under sommaren skötte pojkarna själva om sin konditionsträning med att löpa på spånbanan. Till säsongstarten på hösten skedde vissa stora förändringar. Johan Pihlström, som fungerat som lagets tränare, ville ännu prova sina vingar och flyttade till HaHy och spel i div.II . Lycka till Johan. Inför säsongen så hade vi ca: 20 spelare i truppen som nu börjat trä-nas av Jussi Huttunen och Jonas Grönlund. Försäsongen startade i augusti med träningsmatcher mot lag från Hangö samt RF Crew. Vi deltog också i Sportia cup i Hangö. Höstsäsongen har kört igång mycket bra så kanske, kanske det blir stiga av denna säsong.

4.1 Juniorer
Vårt B-juniorlag som tränas av Frank Grandell har i medeltal haft ca: 15 pojkar. Laget är anmält och spelar i förbundets sk. utmanarserie. Pojkarna har haft varierande framgång men de är fortfarande med för att lära. Dock har vissa av juniorerna också fått känna på hetluften ge-nom att de varit uttagna till I:ans lag. Våra juniorer 99 – 01 födda har också tränat kontinuerligt med hjälp av Frank Grandell. Det har i medeltal varit 15 – 16 pojkar med på träning-arna. Dessa pojkar är C juniorer i nästa år och då skall de börja med seriespel.

5 AVSLUTNING
Styrelsen tackar alla för den gånga säsongen och ser med tillförsikt på kommande som blir sektionens 20:nde verksamhetsår.

Styrelsen


Verksamhetsberättelse 2010

Styrelsen med följande sammansättning, ordförande Frank Grandell, viceordförande Magnus Henriksson, kassör Roger Lindqvist , sekreterare Rune Westerlund samt medlemmarna Tommi Lundsten och Johan Pihlström och suppleanterna Tomi Holm och Magnus Nordström .Har sammankommit till 4 beslutförda möten under den korta verksamhetsperioden.

Höstsäsongen 2010 hade sektionen ett lag anmält som spelade i Innebandyförbundets serier. Det laget håller till i div. 6.Eftersom vår nu slutförda period baserar sig bara på hösten 2010 så har inte så mycket hunnit hända. Försäsongen startade i augusti och sedan dess har vi hunnit med två träningsmatcher mot SC Stickline från Dalsbruk samt en träningsturnering i Hangö förutom seriespelet som startat si så där. På juniornivå ser det bra ut för Johan Pihlström med hjälp av Magnus Nordström och Tomi Holm de har haft mellan 15 – 20 juniorer på varje träning. Träningarna körde igång 30.08.2010. Juniortränarna skall ha ett stort tack för att de orkat med det hela.

Ekonomiskt så är det fortfarande samma saker som gäller. Vi bör få igång försäljningen av rinkreklamen. I övrigt ser situationen helt normal ut så här mitt i den aktiva säsongen.

Styrelsen tackar alla för den gångna säsongen och vi ser med tillförsikt på kommande säsong.

Styrelsen


Verksamhetsberättelse 2009-2010

Styrelsen med följande sammansättning ordförande Frank Grandell, viceordförande Magnus Henriksson, kassör Roger Lindqvist , sekreterare Rune Westerlund samt medlemmarna Tommi Lundsten och Johan Pihlström och suppleanterna Magnus Nordström och Thomas Rehn .Har sammankommit till 6 beslutförda möten under säsongen.

Säsongen2009 – 2010 hade sektionen ett lag anmält som spelade i Innebandyförbundets serier. Det laget höll till i div. 5.eftersom vi inför säsongen gett bort vår plats i div. 3. Men, trots att vi degraderade oss själva till den lägsta nivå sedan 1993 så slutade säsongen med en krach. Vi åkte ur div 5 och får under nästa säsong ta ny fart från botten d.v.s. div 6. Det finns ju dock en tröst med den situationen vi kan inte falla lägre. Orsaken till detta resultat kan väl delvis skyllas på nya ovana spelare d.v.s spelare utan rutin från seriespel. Något fel på intresset har det inte varit för det har varit ca. 15 spelare i medeltal på träningarna.Nåja inte skall vi låta detta ta död på oss utan vi kommer igen. Troligtvis så hålles laget intakt På juniornivå ser det också bra ut för Johan Pihlström med hjälp av Magnus Nordström har haft mellan 15 – 20 juniorer på varje träning.

Ekonomiskt så slutade säsongen med en förlust på ca 800 € vilket till stor del berodde på Raseborgs stads idiotiska beslut att börja ta hyra för tiden i hallen 30 € / h. Trots att beslutet togs fr.o.m 2010 så hann vi skaffa oss hyreskostnader på ca 500 € redan på den korta tid vi hann utnyttja hallen 2010. Detta stadens beslut kommmer att ställa till bekymmer inta bara för oss utan även för andra föreningar. Det hjälper inget annat än att med buller och bong ut och sälja rinkreklam annars kommer vi att få ekonomiska problem.Senaste säsong arrangerade vi också 2 förbundsturneringar som hämtade in litet pengar. Vi arrangerade också den redan nu traditionella påskturneringen idenna gång den 3.april. Det var 11 lag anmälda men för fjärde (4) gången i följd vann H:fors laget VKTP. Detta är ungefär vad som hände under säsongen och till slut kan vi bara konstatera att beslutet om att ta hyra för hallen kommer att kosta oss alla som utnyttjar den mycket i framtiden.

Styrelsen tackar alla för den gångna säsongen och vi ser med tillförsikt på kommande säsong.

Styrelsen


Verksamhetsberättelse 07-08

År 2007-2008. Styrelsen med följande sammansättning

Ordförande Frank Grandell, viceordförande Magnus Henriksson, kassör Roger Lindqvist , sekreterare Rune Westerlund samt medlemmarna Mathias Karlsson och Peter Lindholm med suppleanterna Jan Gabrielsson och Thomas Rehn har sammankommit till 5 möten under säsongen.

Säsongen 07 – 08 hade sektionen två lag anmälda som spelade i Innebandy förbundets serier. Det var ettan som spelade i divison tre och slutade som sexa i sin division. Tvåan som startade i div V hade problem från första början och allting slutade med att laget diskades ur serien p.g.a. att man gav w.o. i två turneringar bl.a. i sin egen hemmaturnering. Föreningen blev tilldelad två turneringar för varje lag och dessa arrangerades också. Som tränare för ettan har fungerat Frank Grandell. Peter Lindholm har skött sammankallandet av II ans lag. I skrivandets stund vet vi redan att sektionen under kommande säsong kommer att ha endast ett lag anmält till förbundets serier d.v.s div. III .

Ekonomin under säsongen har varit ganska så ansträngd mycket beroende på de extra utgifter som tvåans lag skaffade under säsongen. Vi har finansierat vår verksamhet med att arrangera förbundets turneringar vilka under säsongen varit totalt 4 till antalet , två för ettan, två för tvåan. Vad beträffar arrangerandet av turneringar så efterslyser styrelsen fortfarande större aktivitet från medlemmarna vid arrangemangen. Vi bör inför kommande säsong diskutera frågan inom sektionen. För att öka på inkomsterna arrangerade vi också den redan nu traditionella Påskturneringen 22.03.08, till den fick vi 16 lag från öst till väst till den populära turneringen . Turneringen vanns av ett lag från H:fors som endast spelar i turneringar motsvarande denna d.v.s. Team VKTP. Nu för andra gången i rad.

Vad beträffar nästa säsong så har vi klart med den nya rinken den finns redan i bollhallen. Det vi nu bör göra är att skaffa reklam till den nänmda.Vi har också som vanligt anhållit om arrangemang för förbundets turneringar nästa säsong två för det enda lag vi har anmält.

Styrelsen tackar alla för den gångna säsongen och hoppas på en minst lika givande kommande säsong.

Styrelsen

Sponsorer

innebandy aktia  innebandy elektromarketing  innebandy Fiberhem innebandy gigantti  innebandy nordea  innebandy visma