Disc Golf
  • Allt om frisbeegolf
  • Handicap

Handicap

För att räkna ut spelarens Handicap, som också används i bollgolf, används banans värden för rating och slope. (Rating) värdet är ett medeletal på vad de bästa spelarena kastar på banan medan (slope) är ett medeltal på vad de sämsta spelarna kastar.

Handicap uträkningen baserar sig på medeltalet av spelarens bästa resultat på banan. Antalet varv som är med i medeltalsuträkningen kan ses i tabellen nedan.

Antal spelade varv Bästa varv
3-6 1
7-8 2
9-10 3
11-12 4
13-14 5
15-16 6
17 7
18 8
19+ 9