Disc Golf
  • Allt om frisbeegolf
  • Kastteknik och grepp

Kastteknik och grepp

Huvudsakligen används två olika kastsätt (kasttekniker) inom frisbeegolf. De vanligaste är backhand och forehand. Utöver dessa används bl.a. över-huvudet kast (upsi), roller och skip.

Vanligaste kastsätt i frisbeegolf

Backhand

Steg 1. Backhand kastet börjar med att föra kastarmen och frisbeen så långt bak som möjligt, på samma gång du vrider hela övre kroppen. Lägg stödfoten framför på marken.

Steg 2-3. Vrid kroppen snabbt och för frisbeen nära bröstet. Tyngdpunkten överförs på samma gång över till din stödfot.

Steg 4-6. Följ kastet till slut och vrid på övrekroppen, så att den lediga armens axel pekar mot kastriktningen.

backhand_1Steg 1backhand_2Steg 2backhand_3Steg 3backhand_4Steg 4backhand_5Steg 5backhand_6Steg 6

Forehand

Steg 1. Börja kaströrelsen med att vrida på övre kroppen och höftet bakåt. På samma gång förs tyngdpunkten på bakre benet. Armen är så gott som rak bakom.

Steg 2. Placera din stödfot framåt (sväng mot kastriktningen). Vrid på hela kroppen så att höftet kommer först. Kastarmens axel följer den böjda armen rörelse. På samma gång flyttas tyngdpunkten till stödfoten.

Steg 3. Vrid kroppen och höftet till slut. Sträck på armen och följ kastet till slut med handleden och fingrarna. Obsververa, när frisbeen lossnar från handen så lyfts stödfotens häl, vilket möjliggör en fullständig vridrörelse.

Steg 4. Axeln fortsätter vridningen och tyngdpunkten flyttas helt över till stödfoten. Bakre benet lyfts helt upp.Vanligaste grepp i frisbeegolfen:

I frisbeegolfen använder man sig av olika grepp. I det vanligaste kastet backhand finns det två olika grepp. Control Grip och Power Grip. I forehand kastet så är det vanligaste greppet med 2 fingrarr greppet Forehand Grip.

control_gripI Control Grip greppet tar man i frisbeen så att, tummen kommer på frisbeen (oftast med riktining mot frisbeens mittpunkt), pekfingret blir på frisbeens främre kant. Resten av fingarna placeras under frisbeen som en fjäder. Detta grepp ger kastaren bättre kontroll på frisbeen och den används oftast vid puttning och vid kast som man inte anväder maximal styrka.


power_gripPower Grip: är som namnet säger, används för det mesta vid draivers och vid kast som kräver styrka. Power Grips ide är att man tar ett stadigt grepp om kanten på frisbeen, så att man får kraft i kastet och mera spin på frisbeen. I Power Grip är tummen oftast närmare kanten och resten av fingrarna tar så att säga grepp under frisbeen. I detta grepp "sitter" frisbeen stadigt i handen som bildar en grop.

forehand_gripForehand Grip: är så att man tar tag i frisbeen med pek- och långfingret under frisbeen och tummen kommer ovan på. Resten av fingrarna böjer man ihop till näve. Här i detta grepp är det bra att lägga pek- och långfingret ihop och fast mot frisbeens kant. Så får man mera kraft i kastet. Kraft får man också genom att pressa tummen och pekfingret mot näven.


(bilderna tagna från www.fgr.fi och www.innovadiscs.com)